Αυτό που μας κρατάει στη φωτογραφία, αυτό που μας κρατάει στην Τέχνη, είναι η διαδικασία. Η χαρά της διαδικασίας και όχι τόσο του αποτελέσματος ή οποιουδήποτε στόχου.Κι από την δουλειά σας φαίνεται πως λατρεύεται αυτό που κάνετε..Συγχαρητήρια οι δουλείες σας είναι όλες υπέροχες!